PRACUJI VE ZMĚNĚNÉM STAVU VĚDOMÍ - MÁM JASNOZŘIVÉ MIMOSMYSLOVÉ SCHOPNOSTI

Klikni na foto pro odkaz na FB

Energetická očista

🌈🌈Provádím Energetickou duchovní očistu – NA DÁLKU
Energetická očista prostoru ( bytu, domu, místnosti, pracoviště), ve kterém se nacházíme, má na naše zdraví výrazný vliv. Ať chceme nebo nechceme. Určitě se již každému stalo, že po vstupu do nějaké místnosti, domu měl divný pocit, znervózněl, znejistěl,měl pocit podrážděnosti, slabosti, strachu, a chtělo se mu odejít. Všechny tyto a podobné pocity vždy naznačují, že místnost je energeticky znečištěná. Energetické znečištění vzniká po hádkách, nemoci, traumatu, skandálech, tragédiích, smrti, násilí...atd. Současně se v prostoru mohou nacházet díky těmto nízkým energiím i ne zrovna láskyplné entity. Nežádoucí shluky energií, larvy, elementálové aj. V takovém případě je nutné místnost silně duchovně očistit. Zároveň je nutné očistit i osoby které jsou nuceny v prostoru pobývat, nebo v něm pobývaly. Způsobů očisty energie prostorů s nízkou vibrací je mnoho. Pokud mají být účinné, tak musejí být individuálně nasměrované, složité a vyžadují speciální poznatky, rituály i jasnovidění. Očista musí být provedena opravdu kvalitně. Koupili jste např. byt, dům? I zde zůstávají energetické otisky původních obyvatel.
U osob je nutné očistit i všechna jejich energetická pole – éterické, astrální, mentální, emoční, duchovní, kauzální...atd.
Cena kompletně 5000,- Kč
kontakt ajma.cz
tel. 778 019 105 🌠⭐💜

Energetická očista